Uzupełnij tabelkę podstawa graniastosłupa liczba ścian bocznych

Pobierz

Pokoloruj Podstawy tych graniastosłupów.. podstawa graniastosłupa-trójkąt -liczba wierzchołków graniastosłupa-6 -liczba krawędzi podstawy-6 -liczba krawędzi bocznych-3 -liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa-9 podstawa graniastosłupa-trapez -liczba wierzchołków graniastosłupa-8 -liczba krawędzi podstawy-8 -liczba krawędzi bocznych-4 -liczba wszystkich krawędzi .Podstawa .. P b - pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian .Zadanie 1. ścian.. Matematyka kl.6 graniastosłupy.. Wszystykie ściany boczne graniastosłupa prostego są prostopkątami 2.KARTA PRACY - RODZAJE I SIATKI GRANIASTOSŁUPÓW 1. czworokąt: 4 : 4 + 2 = 6 : 4 ⋅ 3 = 12 : 4 ⋅ 2 = 8Jeśli w podstawie jest trójkąt to: - 3 ściany boczne - 4 ściany - 6 krawędzi - 4 wierzchołki Jeśli podstawą jest czworokąt to: - 4 ściany boczne - 5 ścian - 8 krawędzi - 5 wierzchołków Jeśli podstawą jest pięciokąt to: - 5 ścian bocznych - 6 ścian - 10 krawędzi - 6 wierzchołków Jeśli podstawą jest ośmiokąt to: - 8 ścian bocznych - 9 ścian - 16 krawędzi - 9 wierzchołków Jeśli podstawą jest dwudziestokąt to: - 20 ścian bocznych - 21 ścian - 40 krawędzi .Podstawa.. Liczba.. Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach 20 cm x 1,6 dm x 3,5 dm?. Liczba.. Innym kolorem zaznacz krawędzie boczne.. Oblicz długość wszystkich krawędzi tego graniastosłupa..

Dane Nazwa graniastosłupa Liczba ścian ...6.

wierzchołków.. Ile wierzchołków ma graniastosłup ( przesłać do 20 maja) a)o siedmiu ścianach b) o dziesięciu ścianach Zadanie 3.liczba ścian i liczba wierzchołków to 4, liczba krawędzi to 6, ostrosłup trójkątny, prawidłowy, b. podstawa to dwunastokąt, liczba ścian i liczba wierzchołków to 13, ostrosłup dwunastokątny, 6. a. odpowiedzi grupa B: 1. wierzchołków.. Graniastosłup prosty ma w podstawie romb.. P p - pole podstawy.. Dla każdego z graniastosłupów przedstawionych na poniższych rysunkach ustal, jakim wielokątem jest podstawa i ile ścian bocznych ma ten graniastosłup.. Podaj, jaka jest długość krawędzi bocznej, jeśli podstawa jest :Liczba widocznych ścian Liczba niewidocznych ścian .. Na rysunkach przedstawione są graniastosłupy proste.. Jeżeli graniastosłup ma 9 krawędzi, to w podstawie ma on tójkąt.. Graniastosłupem jest bryła przedstawiona na rysunku 2.. Krawędzie boczne są równoległe i równe.Graniastosłup prosty to figura , która ma jednakowe podstawy będące wielokątami i tyle krawędzi bocznych, ile .. liczba scian bocznych: 11. liczba wszystkich scian 13. liczba krawedzi 33. liczba wierzcholkow 22. kolejna pozycja .. Podobnie, ściany boczne są prostopadłe do .Uzupełnij tabelkę dotyczącą własności graniastosłupów.. podstawa: jedynastokąt.. 4 W tym przykładzie podane mamy pole powierzchni bocznej i pole całkowite.Przekątna graniastosłupa to odcinek łączący dwa wierzchołki leżące w różnych podstawach i różnych ścianach bocznych..

Podstawa graniastosłupa.

Liczba wszystkich .. Liczba.. graniastosłupa.. wszystkich ścian.. Suma długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa .. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.. Liczba.. ścian bocznych.. podstawa: dziesięciokąt.. , Liczba krawędzi podstawy , L .Pb = 4 ( 5 cm ( 2 cm = 40 cm2(uzupełniamy tabelkę o obliczony wynik) Teraz obliczymy pole całkowite - czyli sumę dwóch pól podstaw i pól ścian bocznych: Pc = 2 ( Pp + Pb Pc = 2 ( 25 cm2 + 40 cm2 = 90 cm2(uzupełniamy tabelkę o obliczony wynik) Ad.. Graniastosłup i prostopadłościan - zadania.. (Wymiary akwarium należy sprowadzić do jednakowych jednostek.Jeżeli wysokość będzie równa długości ściany bocznej to otrzymamy sześcian.. krawędzi.. liczba scian bocznych: 10. l. wszystkich scian 12. liczba krawedzi 30. liczba wierzcholkow 20. kolejna pozycja .. Do każdego graniastosłupa trzeba wypisać te informacje.Granistosłup , który w podstawie ma kwadrat: l. krawędzi podstawy: 8 ściany boczne: 4 krawędzie boczne: 4 wszystkie krawędzie: 12 Graniastosłup który w podstawie ma prostokąt: l. krawędzi podstawy: 8 ściany boczne: 4 krawędzie boczne: 4 wszystkie krawędzie: 12 Graniastosłup który w podstawie ma trapez: l. krawędzi podstawy: 8 ściany boczne: 4 krawędzie boczne: 4 wszystkie krawędzie: 12 Graniastosłup, krtóry w podstawie ma trójkąt prostokątny: l. krawędzi podstawy: 6 .Uzupełnij tabelkę..

Ściany boczne graniastosłupa prostego są .

Na przykład ilość ścian bocznych w graniastosłupie jest równa ilości krawędzi figury znajdującej się w podstawie.. Uzupełnij tabelkę.. Ma on również 3 ściany boczne, ścian łącznie oraz wierzchołków.Uzupełnij tabelkę: graniastosłup trójkątny,graniastosłup czworokątny, graniastosłup pięciokątny, graniastosłup dwudziestokątny-liczba podstaw,liczba ścian bocznych,liczba ścian, liczba krawędzi podstawy, liczba krawędzi bocznych,liczba krawędzi, liczba wierzchołków.. Liczba.. Ćwiczenie 1.. Uzupełnij tabelę, Określ w każdym z graniastosłupów liczbę ścian bocznych, wierzchołków, krawędzi bocznych i podstaw.. trójkąt: 3: 5: 9: 6: siedmiokąt: 7: 9: 21: 14Graniastosłup ma dwie podstawy w kształcie wielokątów.. Krawędź podstawy ma 6 cm, a krawędź boczna 8 cm.. Pole powierzchni graniastosłupa wyrażone jest wzorem:Zad.. Ściany boczne są prostokątami (w przypadku graniastosłupów prostych) lub równoległobokami.. a)15 cmb) 30 cm c) 54 cm d) 90 cm4,Oceń prawdziwwość każdego zdania : napisz p jak prawd lub f jak falsz1.. Uzupełnij tabelkę Liczba Graniastosłup o podstawie trójkatnej Graniastosłup o podstawie czworokątnej Graniastosłup o podstawie pięciokatnej Graniastosłup o podstawie sześciokatnej1.. Uzupełnij Tabelkę.. Liczba ścian.. Podstawy graniastosłupa prostego są do siebie , a krawędzie boczne są do krawędzi podstawy..

Nazwa graniastosłupa zależy od podstawy.

Liczba.. liczba scian bocznych: 9. liczba wszystkich scian : 11ściany, w tym n ścian bocznych Zgodnie z powyższym wnioskujemy, że: Jeżeli graniastosłup ma w podstawie czworokąt, to cały graniastosup ma 4 ściany boczne, ścian łącznie, krawędzi oraz wierzchołków.. Uzupełnij tabelkę graniastosłup Ilość krawędzi Ilość ścian Ilość wierzchołków Czworokątny Ośmiokątny Dziesięciokątny siedemnastokątny Zadanie 2.. Z drutu o długości 280 cm zbudowano szkielet graniastosłupa.. Graniastosłup prawidłowy czworokątny posiada: 6 ścian (2 podstawy + 4 ściany boczne) 8 wierzchołków; 12 krawędzi; Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.. Przykład Nazwa graniastosłupa Liczba ścian bocznych Liczba wierzchołków graniastosłupa.. Rozwiąż zadania: Zadanie 2. podstawa: dziwieciokat.. Przykłady graniastosłupówZadanie: wypełnij tabelkę podstawa graniastosłupa kwadrat , prostokąt , trójkąt prostokątny , trójkąt równoboczny , trapez liczba krawędzi podstawy Rozwiązanie: kwadrat l k podstawy 8 l ś bocznych 4 l k bocznych 4 l w k 12Zadanie 1.. Która z figur nie jest graniastosłupem?. 32√3 cm 3, 5. a.Wzór na pole powierzchni całkowitej zależy w dużej mierze od tego jaki to jest ostrosłup (zwłaszcza od tego co znajduje się w podstawie), ale w dużym uproszczeniu możemy zapisać, że: P c = P p + P b. gdzie: P c - pole powierzchni całkowitej.. Liczba ścian bocznych zależy od liczby boków podstawy.. Uzupełnij tabelkę: Pole podstawy graniastosłupa 6 dm2 4,2 dm2 Wysokość graniastosłupa 0,5 dm 0,5 dm ObjętośćZaczynamy od prostego zadania w którym masz określić w każdym z graniastosłupów liczbę ścian bocznych, wierzchołków, krawędzi bocznych, podstaw i uzupełnić tabelkę według wzoru- zrobiłam przykład A Pamiętaj!. Dla każdego z poniższych ostrosłupów narysowanych poniżej ustal, jakim wielokątem jest podstawa i ile ścian bocznych ma ostrosłup..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt