Charakterystyka stanowiska pracy biurowej

Pobierz

Niemal w każdej firmie - prywatnej czy też nie .Pracownik administracyjno-biurowy jest zawodem uniwersalnym, ponieważ prace biurowo-administracyjne, jako funkcje usługowe, występują w różnym zakresie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji.. Pojęcie biura 4.2.. Niezbędne pojęcia:Przy omawianiu pracy na stanowisku pracownika biurowego, zarobki bywają nieokreślone.. DOKUMENTY I DOKUMENTACJA - ZASADY SPORZĄDZANIA W ORGANIZACJI PRACY.. Wymaga się od nich m.in. umiejętności komputerowych i językowych.. To z kolei powoduje mniejszy dopływ krwi do mięśni, ich gorsze odżywienie i utlenienie.. -Sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej.organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach, oceny efektywności pracy - na podstawie jakich kryteriów i z jakim skutkiem ( możliwość awansu, nagród ), sprawnego i szybkiego przepływu dokumentów, zasad obsługi petentów.. -Wykonywanie obowiązków powierzonych przez pracodawce w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakości świadczonych usług na rzecz klientów.. 13m 3 wolnej objętości pomieszczenia- min.. I od posiadanych przez nas umiejętności oraz doświadczenia w pracy jako pracownik biurowy.Nazwa stanowiska Pomoc administracyjna Inne nazwy Pracownik Administracyjno-Biurowy, Cel stanowiska Wykonywanie typowych dla zespołu szkół prac administracyjno - biurowych Podległość służbowa Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchlinie Warunki pracy Czas pracy: limitowany, stałe godziny pracy Wynagrodzenie: stałeNajważniejsze czynniki wpływające na uciążliwość pracy biurowej..

Biuro - miejsce pracy biurowej 4.1.

2m 2 wolnej powierzchni podłogi- podłoga gładka, wykładzina antyelektrostatyczna,- dostateczna przestrzeń pracy, pozwalająca na umieszczenie wszystkich elementów w zasięgu,Pracownik biurowy prowadzi też rejestr pism i wydruków dotyczących obsługi pracowników, przygotowuje odpowiednią dokumentację prawną i administracyjną, a także odpowiedzialny jest za sporządzanie oficjalnych pism biurowych, w tym raportów i sprawozdań.Charakterystyka stanowiska pracy księgowy, specjalista ds. płac, pomoc biurowa w DFI 25 11.. W przypadku, gdy inspektor stwierdzi uchybienia w powyższym zakresie jest zarówno uprawniony, jak i obowiązany do wydania stosownych środków prawnych.Stanowisko pracy: Pracownik administracyjno - biurowy Liczba narażanych - 7 Lp.. Prawne formy korzystania z pomieszczeń przeznaczonych na biuro 4.3.W przypadku pracy biurowej, szczególnej kontroli podlega spełnianie przez komputerowe stanowiska pracy wymogów zawartych w załączniku do r.b.h.m.e.. Czasem przybierają nazwę pracownika ds. obsługi klienta, asystenta, specjalisty ds. obsługi klienta, office administration specialist, itp.3.. Pracownik administracyjno-biurowy to dość szerokie pojęcie, pod którym mogą się kryć takie stanowiska jak: office manager, pracownik recepcji, asystent biura czy pomoc biurowa - zakres obowiązków w różnych ofertach może być więc odmienny..

Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej 4.

Identyfikacja zagrożeń.. Oba te elementy powinny być do siebie dopasowane, gdyż jeden wynika z drugiego.. Do głównych zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy: wspieranie pracy działu handlowego, przygotowywanie tłumaczeń, raportów i prezentacji, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami .Wyposażenie stanowiska pracownika biurowego to: biurko, fotel, regały i półki.. Nie są one wcale niskie, ale różnice w płacy są spore - wszystko bowiem zależy od firmy (lub urzędu), który nas zatrudni.. Czynniki fizyczne: upadek na tym samym poziomie, poślizgnięcie się, upadek na niższym poziomie (schody),Ogólne obowiązki pracownika biurowego: -Dbanie o utrzymanie czystości w biurze.. Obowiązki zmieniają się w zależności od branży, w której pracownik jest zatrudniony.. Co więcej, prawidłowy i dokładny opis stanowiska usprawni stworzenie właściwego zakresu obowiązków dla zatrudnionego na nim pracownika.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j..

Praca i oferty pracy w Praca.pl.

Kto to jest pracownik biurowy i jakie czynności wykonuje 3.2.. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownik używa: komputera, kserokopiarki, faksu, niszczarki, innych urządzeń biurowych.. Osoba na tym stanowisku odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura.. Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy księgowy, specjalista ds. płac, pomoc biurowa w DFI 27 12.. Zadania pracownika biurowego są ściśle związane z koordynowaniem codziennej pracy biura czy sekretariatu.. Do jej podstawowych zadań należy sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, protokołów i notatek .STANOWISKO PRACY- wysokość pomieszczenia min.. Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, niezależnie od ich merytorycznych celów, można scharakteryzować jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej..

Stanowiska pracy dla pracowników biurowych 3.3.

W trakcie wysiłku statycznego mięśnie kurczą się i pozostają w stanie długotrwałego napięcia.. Cechy pracownika biurowego 3.4.. Podstawowy stosowany sprzęt.Specyficzne warunki pracy biurowej powodują specyficzne reakcje organizmu ludzkiego, występowanie zmęczenia, znużenia zawodowego, osłabienia tempa pracy, niewłaściwe lub zwolnione reakcje mózgu.. Pracownik biurowy, czy też biurowo-administracyjny, to odpowiednia profesja dla osób lubiących kontakt z ludźmi, skrupulatnych i dobrze zorganizowanych.. Ogólna charakterystyka zakresu obowiązków pracownika biurowego dotyczy: Przygotowywania odpowiedniej dokumentacji biurowo-administracyjnejProwadzenie biura, kontakty z klientami, zakupy, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rejestrów, sporządzanie pism, kontrola nad korespondencją przychodzącą wychodzącą.. Do jej zadań należy:7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej Sekretarka, urzędnik, księgowy czy recepcjonista - w przypadku takich zawodów miejscem pracy jest biuro.. Sprząta pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne na jednym poziomie (brak schodów i progów) w obrębie jednego piętra.. Toksyczne produkty przemiany materii, które nie są usuwane z organizmu, powodują szybsze zmęczenie mięśniowe.. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) szczegółowo określa pomieszczenia, w jakich może być wykonywana praca biurowa.. Zagrożenie Źródło zagrożenia Przyczyny zagrożenia Ciężkośd szkód Prawdopo- dobieostwo Oszaco - wanie ryzyka Działania profilaktyczne 1.. Charakterystyka stanowiska pracy sekretarz, pracownik administracyjny 31Ofert pracy na stanowiska administracyjno - biurowe jest bardzo dużo.. Stanowiska biurowe i administracyjno-biurowe wiążą się z określonymi predyspozycjami i kompetencjami.Opis stanowiska pracy, tzw. karta stanowiska, jest podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika.. Zatrudnienie można znaleźć praktycznie w każdej branży.Lista stanowisk z obszaru zawodowego - Administracja biurowa - portalu Praca.pl.. Większość prac biurowych stanowią prace statyczne (z fizjologicznego punktu widzenia).1. potrzeby podstawowe: pożywienie, odzienie, schronienie itp.; tu zaczyna się walka o stanowisko pracy; 2. potrzeby średnie: stabilna praca, dobre warunki, rozsądna płaca; 3. potrzeby wyższe: motywuje ludzi w sposób trwały.CHARAKTERYSTYKA ZAWODU.. Pracownik biurowy 3.1.. Celem opisu stanowiska pracy jest, więc stworzenie funkcjonalnego opisu powierzonych pracownikowi zadań i obowiązków.Pracownik biurowy, którego miejscem pracy jest sekretariat, odpowiedzialny jest za kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, oraz troskę o zachowanie właściwej atmosfery.. Przeciążenie percepcyjne wzroku .. Średnio na każdym portalu znalazłam około 15 - 20 ofert pracy z tego obszaru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt