Opisz formy krasu podziemnego

Pobierz

Na płaskich powierzchniach skał, tam gdzie woda nie odpływa swobodnie, powstają drobne zagłębienia (ospa krasowa).Formy te określane są jako żłobki krasowe oraz żebra krasowe.. Po spotkaniu gł.. Zagłębienia i żebra tworzą ospę krasową.. Do powierzchniowych form krasowych należą: Żłobki krasowe - są to bruzdy o głębokości dochodzącej do 2 metrów, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości od kilku do kilkunastu metrów.. Armia podziemna miała mieć w niej oparcie.. Formy krasu podziemnego Jaskinie (groty) - poziome szczeliny powiększane przez wody płynące, tworzące często sieć podziemnych korytarzy Studnie i kominy krasowe - pionowe szczeliny, którymi woda opadowa spływa pod powierzchnię ziemi Stalaktyty - nacieki w kształcie sopli zwisające ze stropu jaskini Stalagmity - nacieki w kształcie słupa lub stożka, narastające na dnie jaskini .Zadanie: wymień cztery formy krasu podziemnego Rozwiązanie: 1 stalaktyt 2 jaskinia krasowa 3 studnia krasowa 4 draperia naciekowaPolityką Prywatności.. Nazwa "kras" pochodzi od .Formy krasowe dzieli się na powierzchniowe i podziemne.. Forma ta jest podobna do żłobków i żeber krasowych, a jedyna różnica polega na rozmiarze wklęśnięć i wypukleń.5.. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit..

Szczegółowo zjawiskiem krasu zajmuje się krasologia.

Głównym jej celem była walka z okupantem.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;Kras zachodzi w skałach węglanowych i gipsach.. Działalność krasowa powoduje powstawanie form krasowych zarówno na powierzchni skał jak i w ich wnętrzu.. Są to bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów.. Wprowadzenie Przeczytaj Animacja 3D Sprawdź się Dla nauczyciela work.Kras - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.. Wpisz litery A-E we właściwe miejsca.. Powstawanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej D.początek kaledońskich ruchów górotwórczych na obszarze Gór Świętokrzyskich E. Zlodowacenie obszaru PolskiForma krasu podziemnego Obszerne przestrzenie powstałe w miejscu łączenia się korytarzy to:Początki konspiracji politycznej i wojskowej: przed kapitulacją Warszawy, generałowie (Karaszewicz-Tokarzewski) podjęli decyzje o utworzeniu państwa podziemnego.. FORMY KRASU PODZIEMNEGO: - Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa - studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych) - ponory (miejsce gdzie rzeka wpływa pod powierzchnie ziemi) - wywierzyska (miejsce wypływu wody podziemnej na powierzchnię tzw. źródła krasowe)Podstawowymi, podziemnymi formami krasowymi są: jaskinie, korytarze, groty, studnie i kominy krasowe, komnaty, sale, pieczary, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty (kolumny), makarony, draperie, galerie, nacieki, perły jaskiniowe (pizolity)..

Na skutek rozpuszczenia skał wapiennych na dużych powierzchniach powstają formy o przebiegu zgodnym ze spadkiem danej powierzchni.

Tworzą się, w wyniku rozpuszczenia skał węglanowych podczas spływających .Wśród form krasu podziemnego wyróżniamy: Jaskinię - naturalna pusta przestrzeń (np. w skałach wapiennych) o dużych rozmiarach.. paleogen, jura, czwartorzęd, kambr A.sfałdowanie i wypiętrzenie Karpat B. trangresje morskie C.. Formy te nazywane są jako żłobki krasowe, oraz żebra krasowe.. Powstają żłobki i żebra krasowe o przebiegu zgodnym ze spadkiem wód.. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu, natomiast żebra krasowe to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.FORMY KRASU : Kras powierzchniowy:-żebra krasowe-żłobki krasowe-lejki krasowe-polja mogoty Kras podziemny:-jaskinie-korytarze-studnie-kominy krasowe - stalaktyty-draperie-zasłony stalaktytowe-stalagmity-ponory wywierzyska Pozdrawiam Benevolens.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spły.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Przyporządkuj okresom odpowiednie wydarzenia w dziejach Polski.. Partii politycznych powstała SZP (Służba Zwycięstwu Polski).. Zgodnie z definicją kras to zespół procesów chemicznych i fizycznych powodujących rozpuszczanie skał przez wody opadowe, powierzchniowe i podziemne.Kras powierzchniowy: - żłobki krasowe - lejki krasowe - ostańce krasowe - dolina krasowa - uwały, poljo - mogoty - ponor, wywierzysko Kras podziemny: - studnie i kominy krasowe - korytarze, jaskinie, groty - pieczary - komnaty, sale - stalaktyty, stalagmity, stalagnaty - draperie - naciekiPowierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej w skutek rozpuszczającej działalności wód opadowych..

Są to bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów.Formy krasu podziemnego i ich powstawanie.

Jeśli z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.Zadanie maturalne: Forma krasu podziemnego Język łaciński i kultura antyczna Język kaszubski dodaj Język mniejszości narodowej dodaj Mapa jako obraz przestrzeni geograficznej zwiń zakres badań geografii źródła wiedzy geograficznej odwzorowania kartograficzne rodzaje skal, obliczenia skali rodzaje map generalizacja mapy cechy mapFormami krasu podziemnego są: • leje krasowe - zagłębienia o różnej średnicy powstające w skutek rozpuszczania skał przez wodę wpadającą do szczelin • uwały - zagłębienia powstałe z połączenia kilku lejów krasowych • polja - zagłębienia o powierzchni nawet do 600 km2, powstałe z połączenia wielu uwał i lejów .Formy krasu powierzchniowego i podziemnego przypasuj: dolina krasowa, stalaktyt, iglica, maczuga, stalagmit, jaskinia, wąwóz, jar, draperia skalna, kolumna .. Do form powierzchniowych krasu zaliczamy:-.maczugi, iglice, mnichy-żebra krasowe i żłobki-lejki(leje)krasowe-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)forma krasu powierzchniowego, powstała w wyniku działania wody na płaski teren skalny, tworząca liczne drobne zagłębienia poprzedzielane ostrymi grzbiecikami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt