Nowe zasady egzaminu 8 klasisty

Pobierz

Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy.. Arkusze.. Tworzenie wypowiedzi.. Szkoła podstawowa; Liceum ogólnokształcące; Branżowa szkoła I stopnia; Branżowa szkoła II stopnia; Okręgowe komisje egzaminacyjne; O egzaminie.. Harmonogram, komunikaty i informacje.. Inne rozwiązaniaDyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust.. May 27, 2022Nov 16, 2021Aug 24, 2021Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.Apr 22, 2021komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej "komunikatem o dostosowaniach" 6.Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Strona 2 z 22 Na podstawie art. 9a ust.. Podstawa programowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt