Izba administracji skarbowej

Pobierz

Dnia 23 lutego 2022 r. opublikowano Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (wersja nr 1).. Izby Skarbowe realizowały zakupy na potrzeby własne .. Strona.Lista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkoweLista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkoweŹródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.. Krajowa Informacja Skarbowa (siedziba w Bielsku Białej i 5 delegatur oraz 2 wydziały)Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu; Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu; Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald; Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce; Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto; Urząd Skarbowy Poznań-Wilda; Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady; Urząd Skarbowy w ChodzieżyDolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu; Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu; Urząd Skarbowy w Bolesławcu; Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej; Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie; Urząd Skarbowy w Głogowie; Urząd Skarbowy w Górze; Urząd Skarbowy w Jaworze; Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze; Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze; Urząd Skarbowy w KłodzkuLista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkoweLista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkoweIzba Administracji Skarbowej w Zielonej..

Numer oferty: 100767.May 11, 2022Izba skarbowa - jednostka administracji skarbowej, ... Izby skarbowe jako jednostki sektora finansów publicznych były zobligowane do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych do zakupu dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość przekracza kwotę 30 000 euro.

Pliki do pobrania.. Zamieszczony w BIuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2022 r. nr 2022/BZP /01/P.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Plan zamówień publicznych na 2022 wersja 1Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.. Typ pracy: Służba cywilna.. KAS i WIOŚ łączą siły przeciwko nielegalnym odpadom Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Krakowie i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podpisali dziśIzba Administracji Skarbowej; Urzędy skarbowe.. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie3 days agoPlan zamówień publicznych Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na 2022r.. Siedziby pomocnicze: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków tel.. Najszybszym i najprostszym sposobem umówienia wizyty pozostaje rezerwacja internetowa, która jest teraz jeszcze prostsza.. UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.Lista biegłych skarbowych; Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkoweIzba Administracji Skarbowej w Łodzi KAS zabezpieczyła kontrabandę na łódzkim targowisku KAS zabezpieczyła 907 paczek papierosów, prawie 5 kg tytoniu do palenia i 7 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy.W formie papierowej na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A.Felińskiego 2B 01-513 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: II MUS, nr ogłoszenia 101251 Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: w tytule e-maila należy wpisać: II MUS, nr ogłoszenia .Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej (SOB) - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach..

+48 785 060 036. e-mail: Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczynają cykl spotkań informacyjnych nt. zmian w systemie Ponad 162 tysiące rezerwacji wizyt w śląskich urzędach skarbowych.Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne: izby administracji skarbowej (16) urzędy skarbowe (400) urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami - 43 i oddziałami celnymi - 135).

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.. Plan postępowań na 2022 rok.pdf ( 70 KB ) Plan postępowań - aktualizacja 1.pdf ( 72 KB ) Plan postępowań - aktualizacja 2.pdf ( 76 KB ) Informacje o publikacji dokumentu .Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków tel.. Plan postępowań na 2022 rok.. Data publikacji: 15.06.2022 06:59..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt