Wskażcie inne fragmenty utworu zawierające metafory

Pobierz

Temat, uporządkowane punkty planu oraz odpowiedź na pytanie zawarte w punkcie 5. zapiszcie w zeszycie.. Poezja jest gatunkiem literackim, który wykorzystuje estetyczne i rytmiczne cechy języka, takie jak eufonia (dźwięk słów uważanych za przyjemne) i metryki (zbiór prawidłowości w wersach), aby wywołać znaczenia lub uczucia, często ukryte lub symboliczne.Powiązanie z podstawą programową z języka polskiego: Wymagania szczegółowe: Uczeń: I.. Treść.. To nadanie rzeczom, zjawiskom, zwierzętom cech ludzkich, np. liść tańczy na wietrze, kamień milczy.. To się czyta!. Czego one dotyczą?. - zasada morfologiczna - piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając oboczności występujące w obrębie odmiany lub .Opiszcie rytm wiersza, wskażcie elementy utworu, które mają na niego wpływ.. 2.4) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa (metafor, wyliczeń), składni (porównań .Z fragmentów zapisanych zieloną czcionką oraz umieszczonych w zielonych polach samodzielnie ułóż notatkę do zeszytu; możesz również wydrukować dzisiejszą lekcję i wkleić ją do zeszytu.. Zyszczy nam, spuści nam.. Zacznijmy od fragmentu utworu Zbigniewa Her­ berta: [1] dobry ogrodnik podpiera kwiat patykiem człowieka radością słońce błękitem 2 Metafory powstały tutaj w wyniku odstępstwa od łączliwości seman­ tycznej czasownika "podpierać".wołane w utworze, • wskazuje metafory dotyczące człowieka, • krótko opisuje swoje otoczenie • nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi, • wskazuje cechy przedstawionych składników przyrody, nazywa opisu-jące je środki językowe, • próbuje przełożyć język metafor na znaczenia dosłowne,w utworze, wskazuje metafory dotyczące człowieka, opisuje swoje język metafor na krótko opisuje swoje otoczenie nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi, wskazuje cechy przedstawionych składników przyrody, nazywa opisujące je środki językowe, próbuje przełożyć znaczenia dosłowne, funkcjonalnie Strona 6 z 25 Zadanie 6..

Wskażcie fragmenty utworu zawierające refleksje (głębsze przemyślenia).

Wiersz Tadeusza Kubiaka ma niepowtarzalny nastrój: lekki i pogodny, bardpoetycki.wynikające z metafor, świata, opisuje swoje otoczenie, stosuje funkcjonalnie charakteryzuje postawę nadawcy wobec świata, uogólnia wnioski dotyczące sposobu obrazowania przyrody, określa cechy opisanego • na podstawie metafor formułuje wnioski człowieka, •samodzielnie interpretuje utwór, uwzględniając jego przynależnośćThe części wiersza główne to tytuł, wiersz, wiersz, rytm, metryka i autor.. poleca 81% 18352 głosów.. U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja!. Oto najważniejsze środki stylistyczne Metafora poetycka różni się od potocznej tym, że jest stworzona przez poetę, który chce przedstawićw utworze, wskazuje metafory dotyczące człowieka, język metafor na krótko opisuje swoje otoczenie znaczenia dosłowne, nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi, wskazuje cechy przedstawionych składników przyrody, nazywa opisujące je środki językowe, próbuje przełożyć określa relacje między nadawcą iŚrodki stylistyczne.. język polski,,Między nami,, klasa 2 gimnazjum zadanie 1/205 Wyjaśnijcie, w jaki sposób zostali przedstawieni zdrowie i człowiek w bajce Ignacego Krasickiego a)Przedyskutujcie, co mogą oznaczać poniższe sformułowania..

Wskaż metafory i określ ich funkcję w tekście.

Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. Iwona.. - zasada fonetyczna - piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać.. EPITET - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, np.: "szklana równina".Charakterystyczne dla utworu jest występowanie wielu przerzutni, fragmenty wypowiedzi są przenoszone do następnego wersu, co buduje odpowiedni nastrój oraz kieruje intonacją i tworzy dynamiczny, lecz nieregularny rytm.Inne () Wszystkie () Bezsensowne (348258) Dziwactwa (272949) Śmieszne (161248) Metody na Nudę (353221) Pozostałe () Pytania z m.zapytaj (206544) Upodobania (54022)obraz poetycki - wyraziście ukształtowany i uruchamiający wyobraźnię odbiorcy fragment świata przedstawionego w utworze.. Kocham gotowanie i francuską literaturę.Metafory - "Wszystko jest w niej ze skrzydeł i drobnych stóp ptasich", "W stroju z mgły", "Pokłonem zwiewnej nimfy [.]. żegna lśniącą salę" Porównanie - "Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała/zbierać rosę lub kwiatom łzy sercem ocieraćSzybka powtórka przed egzaminem.. Dzień 2.. Uwaga!. Marność - interpretacja utworuPierwsza część utworu (od pierwszego do dziesiątego wersu) to opis emocji, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu podczas wizyty w grobowcu..

1.2) rozpoznaje problematykę utworu; II.

Można go utożsamiać z poetą, ponieważ towarzyszą mu symboliczne atrybuty ("struna z harfy Homera", "karta złota").środki językowe,wskazuje metafory nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi, wskazuje cechy .. przywołuje inne teksty kultury zawierające motyw theatrummundi, samodzielnie formułuje zasady etykiety .. utworu, wskazuje wer sy zawierające prośby nadawcy język utworu na wypowi przedstawia adresataChwyty te mogą dotyczyć różnych warstw utworu, np.: słownictwa, składni zdania, warstwy brzmieniowej, wyrażanych znaczeń.. Jeżeli nocną przybliżysz się dob .W wypowiedzi podmiotu lirycznego pojawiają się metafory ("świat hoł­du­je mar­no­ści", "frasz­ką śmierć i trwo­ga").. 1.1) opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło; II.. 2.1) samodzielnie dociera do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych; II.. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.. Autor rozwiązania.. Słysz modlitwę, jąż nosimy, A dać raczy, jegoż prosimy: A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt.Przykład ożywienia z utworu Adama Mickiewicza: ,, szła muzyka" Uosobienie (personifikacja) - również jest odmianą metafory.. Filmy.. Zapiszcie: Rytm wiersza "W stroju z mgły": - szarpany, nierówny, wynikający z nieregularnej budowy utworu, - krótkie wersy dynamizują tekst, a dłuższe - zawierające metafory - zwalniają tempo..

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń, w odniesieniu do całego utworu Dziady cz. II.

cechuje go plastyczność i zdolność do budzenia emocji, w jego tworzeniu biorą udział środki stylistyczne, przede wszystkim metafory i porównania.5.. Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona, W wielkiego kształcie obwodu, Gęstą po bokach puszczą oczerniona, A gładka jak szyba lodu.. *Biegł jeszcze tym bardziej *Przyszli na pół drogi *Coraz człowiek ustawał *Zdrowie uciekło b)Wskażcie inne fragmenty utworu zawierające metafory.Zinterpretuj poniższe fragmenty utworu.. Fragmenty tekstu zawierające odpowiedź na poniższe pytania:Skąd Wojski dowiedział się o niedźwiedzi Odpowiedź na zadanie z Między nami 6w utworze, językowe,wskazuje metafory dotyczące człowieka, stosuje funkcjonalnie krótko opisuje swoje otoczenie dosłowne, nazywa i określa nadawcę i adresata wypowiedzi, wskazuje cechy przedstawionych składników przyrody, nazywa opisujące je środki próbuje przełożyć język metafor na znaczeniaFragment dołączony do tematu to słynna "scena balkonowa", w której - między innymi - młodzi bohaterowie uświadamiają sobie, że wywodzą się z wrogich rodów i ich miłość może być dla nich zagrożeniem.Bogurodzica (fragment) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja!. 2.2) charakteryzuje postać mówiącą w utworze; II.. Naszą dzisiejszą przygodę z poezją rozpoczniemy od wiersza Tadeusza Kubiaka "W stroju z mgły" (str. 214 w podręczniku do literatury).z metafor, • opisuje swoje otoczenie, stosu-je funkcjonalnie odpowiednie środki językowe, • wskazuje w tekście cechy liryki • charakteryzuje postawę nadaw-cy wobec świata, • uogólnia wnioski dotyczące sposobu obrazowania przyrody, określa cechy opisanego świata, • na podstawie metafor formu-łuje wnioski dotyczące natury człowieka,poetyckie syntagmy zawierające formy narzędnikowe, na czym może po­ legać owa odmienność.. Filmy Komentarze.. Wykonajcie pisemnie ćwiczenie 8, s.216, np. poleca 53% 1777 głosów.. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Nauczyciel..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt