Popatrz na obrazki napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi w czasie present continuous

Pobierz

rozwiązane Popatrz na obrazki i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi w czasie present continus 1 Zobacz odpowiedź Reklama angelikawozniak23 Is Tom ski ?. Zaloguj.. 3 Popatrz na.. Popatrz na obrazek.. Uzupełnij pytania.. Zarejestruj.. 2010-09-14 16:52:45; Napisz dialog po angielsku w czasie Present Continuous 2016-11-07 14:44:11; Angielski- pytania w czasie present continuous do podanych odpowiedzi 2010-09-27 21:32:16; Odpowiedz w czasie present continuous .Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.. Następnie popatrz na obrazki i zapisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).. Zarejestruj.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie popatrz na obrazki i zapisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).. Pamiętaj o poprawnej interpunkcji.. pliss pomożecie .. 4 Popatrz na obrazek przedstawiający miasto.. Uzupełnij zdania twierdzące i przeczące pełnymi formami czasownika be.. 3: Zapisz pytania, używając formy czasu Present Perfect oraz słowa "ever".. 2: Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby powstały zdania przeczące.. Sylwia Rodziewicz .. Popatrz na porównanie tych czasów: Present Simple Present Continuous I play football every Friday.Zad.. 5 str. 69 - uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w nawiasie (czas Present Simple i Present Continuous), zwrazamy uwagę na występujące w zdaniach określenia czasu typu: every day, now, on Mondays, offten, usually..

:x Napisz pytania i odpowiedzi w czasie Past continuous.

W ćwiczeniach na str. 62 zrób ćw.. Uzupelnij zdania w czasie Present Simple (krotkie odpowiedzi).Krotkie odpowiedzi sa .Jak wiemy czas Present Simple mówi o czynnościach stałych, rutynowy ch w naszym życiu, np. codzienne mycie zębów.. zastosuj czasownik be w czasie past simple Odpowiedź 4.5 /5 518 TheWhiteTiger 1.. Po dzisiejszej lekcji powinieneś znać słownictwo zw z obsługą komputera oraz umieć zadawać pytania w czasie przeszłym.. Hello Explorer 3 Uzupełnij zdania Brakujące słowo.z ćwiczenia 1. i popatrz na ilustracje.. Przedmiot.. Odpowiedź Guest To łatwe dajesz pierw is are zależy od osoby potem he she i tak dalej i do czasownika dajesz końcówke ing i na końcu now Odpowiedzrozwiązane Popatrz na obrazki.. W razie pytań możecie kontaktować się z nami przez dziennik elektroniczny lub mailowo: Magdalena Tabor .. Question from @Zbynio9922 - Gimnazjum - Język angielski.. 3: Zapisz pytania, używając formy czasu Present Perfect oraz słowa "ever".. Uwaga!Zdania pytające w czasie present continuous tworzymy w następujący sposób:Am I / Are you / Is Odpowiedź na zadanie z Steps plus V. Practice Book.. Sklep.. Przypomnę, że uczyliśmy się do tej pory czasu present simple i present continuous..

6 str. 69 - napisz pytania i odpowiedzi w czasach Present Simple i Present Continuous.

( w odpowiedzi powinno być I finish.. a nie We finisch., bo We oznacza my, a w pytaniu jest I, czyli kiedy Ty kończysz lekcje).. Musimy jeszcze użyć czasownika, za pomocą którego pytanie zostało zadane (będzie to np. operator, czasownik modalny lub have albo to be ).. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie:.. Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne.. Potem napisz krótkie odpowiedzi.. 2012-05-10 19:39:23; Angileski napisz pytania w czasie past simple 2012-11-21 19:26:14; ANGIELSKI!. Dzisiaj kolej na czas przeszły- past .Zad.. Zaloguj.. Wykonane zadania prześlij na mój e-mail w celu sprawdzenia.Dziś kontynuujemy naszą przygodę z nauką języka angielskiego.. ułóż i napisz pytania w czasie present contunuous potem napisz krótkie odpowiedzi na jutro dodal zdjęcie pls !. 2011-11-17 17:54:14 Odpowiadamy na pytania zgodnie z rysunkami:1.. 2: Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby powstały zdania przeczące.. pliss pomożecie .. 2.04.2020Napisz krótką notatkę z lekcji informatyki - odpowiedz na pytanie jakie są zalety komputerowego tworzenia tekstów oraz wymień programy, które umożliwiająPrzeciągnij odpowiednie słowo we właściwe miejsce.. Krótkie odpowiedzi w czasie present continuous tworzymy w następujący sposób:Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Język angielski from Guest Popatrz na obrazki ..

2013-02-17 18:03:58; Napisz pytania i odpowiedzi za pomocą Present Simple.?

3 szkoły podstawowej.. przeszlym (klasa 6) 2015-01-06 21:27:36Zobacz 1 odpowiedz na zadanie: POMOCY w zadaniu z angielskiego klasa 5.. 5.Napisz 10 pytań w czasie Present continuous 2011-05-08 11:25:55; Napisz piec zdan w czasie present continuous prosze?. Sklep.. Pamiętaj, które są na końcu zdania, a które po osobie.. Yes , she is dzięki Nie ma za coW poprzedniej zakładce opisaliśmy jak zbudowany jest czas teraźniejszy Present Continuous, teraz rozwiniemy naszą wiedzę o tworzenie pytań i przeczeń w tym czasie.. Książki.. Wykonane zadania prześlij na mój e-mail w celu sprawdzenia.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. Język angielski.nastepnie napisz odpowiedzi 2012-09-09 11:24:56 Uzupelnij pytania i odpowiedzi 2012-11-03 12:15:03 Napisz pytania i uzupelnij odpowiedzi w czasie.. Nauczymy się określać położenie miejsc w mieście.. Spójrzmy na przykłady:Jun 6, 2022Uzupełnij pytania.. pytania w Present Continuous Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania: play Is Tom writing a letter?. Książki.. Następnie odpowiedz na nie używając określeń częstotliwości z drugiej ramki.. Monika Kasprzak pytania w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt