Przyjrzyj się fotografii z okresu dwudziestolecia międzywojennego a następnie wykonaj polecenia

Pobierz

Zadanie 2.Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 2.a) Napisz, co przedstawia fotografia.. a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki poniżej lód, szkło, plastik, dwutlenek węgla, woda b) Dopasuj do każdej z cyfr rzymskich w punkcie a) oznaczających określona substancję literę z opisem właściwości z ramki poniżejWszystko zaczęło się od poszukiwania informacji na temat kinematografii Podlasia z epoki dwudziestolecia międzywojennego.. 0-2 p. Uzasadnij, że działania, do których nawiązuje zamieszczona fotografia, przyczyniają się do ochrony praw człowieka.. b) Wyjaśnij, z jaką postacią historyczną związany jest.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Napisz nazwę formacji wojskowej, w której walczył w czasie I wojny światowej.. Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przyjrzyj się fotografiom przedstawiającym chmury .zastanów się,co przypominają ci ich kształty.utwórz.Następnie wykonaj polecenia.. Wytłumacz jej treść propagandową, interpretując graficzne elementy rysunku.. Sejm i Senat II Rzeczypospolitej w karykaturze, Wrocław 1990, s. 104Od XX wieku za sztukę uważa się ogólną zdolność człowieka do twórczego działania, a dziełem sztuki można nazwać już nie tylko obiekty piękne, ale także te poruszające, zaskakujące, prowokujące.. (4 pkt) Poniżej przedstawiono satyrę z okresu dwudziestolecia międzywojennego..

1 przyjrzyj się fotografii z okresu dwudziestolecia międzywojennego a następnie wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj polecenia.. A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej B) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lata.Przyjrzyj się zamieszczonym fotografiom.Klasa: Klasa 6 Sp.. Następnie wykonaj polecenia.. 4.Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj polecenia.. Redakcja serwisu Culture.pl stara się dopasować treści do potrzeb swoich Czytelników.Poniżej przedstawiono satyrę z okresu dwudziestolecia międzywojennego.. Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 877/1/2017Przyjrzyj się fotografiom przedstawiającym chmury.. Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 3 4 Dokończ zdanie na podstawie fotografii.. Na dobry początek.. Wybrana książka: Wybierz książkę.. Przyjrzyj się zdjęciom ptaków, a następnie odpowiedz na pytania.. Następnie przyporządkuj hasła związane z poglądami uczestników poszczególnych zgromadzeń oraz wskaż, która strona zwyciężyła w referendum.. Polski artysta Tadeusz Makowski, w 1908 roku wyjechał do Paryża, który w tamtym czasie był stolicą nowoczesnej sztuki.. 2) Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła ukazana budowla w przeszłości.. @Gość Rozwiązanie zadania o które pytasz - zad.. Praca z tekstem źródłowym a) Wy jaśnij, dlaczego przed turniejem sprawdzano herb i wyposażenie osób, które zgło-siły się do udziału w zawodach rycerskich..

Przyjrzyj się osi czasu.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

Strona 91. Przyjrzyj się fotografii ptaka, a następnie wykonaj polecenia.Ponad 300 niezwykłych ilustracji i fotografii.. Wytłumacz jej treść propagandową, interpretując graficzne elementy rysunku.. b) Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Klasa 6 2010-05-09 17:37:42; Przyjrzyj się ilustracji.. Fragment przemówienia Lecha Wałęsy Dzień 17 września stał się w polskich dziejach datą bolesną i złowieszczą, otwierając drogę, która wiodła Polaków do więzień i łagrów, do Katynia, do męki, poniżenia i zniewolenia.2.. c) Wymień trzy funkcje pełnione przez niego w niepodległej Polsce.. wykonaj polecenia.a) Napisz, co przedstawia fotografia.. ilustracyjne Foto: Unsplash/Lory Wilhelm Sasnal w POLIN.1.Przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 6 ze str. 39 znajduje się już na odrabiamy.pl.. (0-2) Przeczytaj tekst i przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenie.. b) Wyjaśnij, z jaką postacią historyczną związany jest.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2.Przeczytaj tekst źródłowy i obejrzyj obraz Stanisława Bagieńskiego.a) Podaj nazwę tkaniny, której fragment (.). - Tkanina, której fragment został umieszczony na fotografii to arras..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. …………………………………………………………………… b) Podaj nazwę stylu architektonicznego, w jakim powstał ten budynek.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wczoraj i dziś dopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania historii w klasie czwartej.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. b) Na pisz imię i nazwisko autora ukazanego obrazu.. Następnie wykonaj polecenia.. Wincenty Witos i Józef Piłsudski (rysunek Z. Skwirczyńskiego z 1927 r.) Źródło: A. Zakrzewski, Prosto z Wiejskiej.. Wincenty Witos i Józef Piłsudski (rysunek Z. Skwirczyńskiego z 1927 r.)Zapoznaj się z fotografią i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.. a) Wyjaśnij, co przedstawia ta ilustracja.. Następnie wykonaj polecenia.. 48Przyjrzyj się fotografi.. Następnie wykonaj polecenia.. Jednym z pierwszych nurtów awangardowych był kubizm kubizm..

Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakim celu się je zwołuje.. Przyjrzyj się rycinie, a następnie wykonaj polecenia.. (0-2) Przeczytaj tekst i przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenie.. Następnie wykonaj polecenia.. 12 lutego 2021 23:13Opisy.. Przedmiot: Biologia.. a) Podaj imię i nazwisko mężczyzny na zdjęciu.. a) napisz jak nazywa się gatunek muzyczny wywodzący południowych stanów usa który zdobył taką popularność w 20-leciu międzywojennym.. Określ, która fotografia przedstawia manifestację eurosceptyków, a która - euroentuzjastów.. Odwołaj się do właściwego prawa i podaj, do której generacji ono należy.2 Zadanie.. b) dokończ zdanie na podstawie fotografii wybierz odpowiedzi a lub albo b i jej uzasadnienie jeden dwa lub trzy.Plakat polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego | Artykuł | Culture.pl.. Następnie wykonaj polecenia.. I.II pokój w Toruniu podpisano w 1411 roku.. 4/str.47, 4 klasa, wczoraj i dziś.. 2 Zadanie.. Praca z osią czasu a) Wstaw we właściwe miejsca na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.Przyjrzyj się ilustracji.. Gdy przed rozpoczęciem turnieju pojawiły się zarzuty wobec rycerza, musiał on A opuścić turniej.Przyjrzyj się fotografiom i uzupełnij tabelę.. Nagroda: Dyplom, naj i kciuk w górę!Przyjrzyj się fotografii przedstawiającej jeden z gdańskich pomników.. …………………………………………………………………… Polecenie 2.Przyjrzyj się fotografi.. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego i grupy artystyczne .. Praca z ilustracją a) Zapisz imiona i nazwiska przedstawionych postaci.. Jest ono dostępne dla użytkowników posiadających konto "premium".Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. b) Podkreśl imię i nazwisko osoby, która przeszła do historii jako Prymas Tysiąclecia.. Pokaż więcej.Znajdziemy na niej historyczne fotografie dotyczące tomaszowskiego skautingu i harcerstwa w okresie I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, dokumenty, publikacje i inne pamiątki harcerskie, sztandary (w tym Hufca Harcerek z 1947 r.).Przedstawimy także historię bohaterek, które pracowały dla dobra wspólnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i tych, które z poświęceniem zdrowia i życia świeżo odzyskaną .7 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenie.. To jest piramida majów: [LINK] 1) Napisz, na którym kontynencie znajduje się przedstawiona na fotografii piramida.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Jakie wydarzenia upamiętniaPrzyjrzyj się uważnie ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt