Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów nad niemnem cudzoziemka

Pobierz

5/195 Przemyśl podane niżej zagadnienia i przedstaw do każdego z nich po trzy argumenty i kontrargumenty.. Juliusz Slowacki Lilla Weneda Prologl Obszerna grota Wróžki wykopana w ziemi; w §cianach okrqgle dziury, przez które widaé rozlegle pola i daleki krajobraz — šwiatlo zachodzqcego sloñca.. Twoja praca powinna liczyé co najmniej 300 slów.. Question from @Fotographia - Szkoła podstawowa - MaturaDokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów - "O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem" Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i "O dwu nogach Pana Cogito".. Mitologia grecka często fascynowała twórców literackich.. Kryteria oceny interpretacji porównawczej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Koncepcja porównywania utworów Oceniając pracę pod względem koncepcji porównywaniaWypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. Utwór ten wzmocniony jest również rymami w dosyć nietypowym układzie a-b-a-a-b co spowodowane jest dodatkową obecnością rymu w manifestowanym wykrzyknieniu.. Wiersz prezentuje postawę żołnierza idealnego, który może być wzorem do naśladowania.. Autor nawołuje do budowania nowej myśli przyszłości jako .Na podstawie interpretacji porównawczej utworów ,,Nadobnej Paskwaliny " Samuela Twardowskiego i ,,Pieśni Panny XI" Jana Kochanowskiego omów różnice i podobieństwa w przedstawieniu kobiety w okresie baroku..

Interpretacja porównawcza utworów literackich - przykład (wypowiedź argumentacyjna).

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.. W utworze lirycznym " O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem" podejmowany jest odwieczny problem bezustannej wojny, którą człowiek toczy w codziennym życiu.Określ, jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście.. "Moja piosnka II" to utwór, w którym podmiot liryczny idealizuje ojczyznę.. Język polski.. "Ludzie bezdomni" S. Żeromski i "Pan" B. Schulz.. Orzelski drobnymi swymi kroczkami krçcil sie dokola swych L deŽQcych na fortepianie skrzypiec, ujal je teraz powoli, z lubošcitb jak najmilsze dzieciç, i z oczami rozkosznieWypowiedź pisemna jest sprawdzana zgodnie z kryteriami podanymi w Informatorze o egzami-nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. 300 słów.. Mickiewicz oparł się na opowieści adiutanta Stefana Garczyńskiego, który brał udział w obronie Woli.. Sprawdzone hasła: Interpretacja iść/pójść po linii najmniejszego oporu widzieć coś oczyma duszySymbolem powstania jest w "Nad Niemnem" mogiła, element, który dobitnie ukazuje poświęcenie dla wolności kraju.. Jan Błoński Dramat i przestrzeńsciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Różne oblicza miłości i sposoby mówienia o niej.. Throja praca powinna liczyé co najmniej 300 slów.. Wiersze opisują zesłanie na Syberię..

LILLA WENEDA O siostro moja, jak ty zadumana!Dokonaj interpretacji porównawczej podanych dwóch tekstów.

Określ rolę tego fragmentu w powieści oraz jego związek z tytułem i ideą utworu.. WSTĘP: Ogólne zarysowanie tematyki łączącej obaw utwory i tła historycznego.. Zdarzenie miało miejsce w 1831 roku.Apr 15, 2022Dokonaj interpretacji pisemnej podanego fragmentu i porównaj postawę życiową Kordiana (Kordian J.Słowacki) do postaw i pragnień swoich własnych oraz swoich rówieśników.Wypracowanie formatu A4 nie krótsze niż 1 strona Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści; Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy.3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji); 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne); 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich;Dokonaj analizy i interpretacji podanych wierszy Cypriana Kamila Norwida, biorąc pod uwagę kreację podmiotu lirycznego oraz obraz ojczyzny i jego funkcje.. [MATURA2018] Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów na conajmniej 300 słów - Zygmunta Krasińskiego ..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów - "O wojnie naszej, ... Ksiezyc przyciaga cialo o masid 4kg sila o wartoscu 6,4N A) sjaka ...Motyw żołnierza - Motyw żołnierza w literaturze.

85% Zinterpretuj podany fragment powieści Stefana Żeromskiego w kontekście losów i przeżyć Cezarego Baryki oraz narodu polskiego u progu niepodległości.. A.Gdzie lepiej .. Eliza Orzeszkowa, "Nad Niemnem" [18881.]. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej podanych tekstów: "Słodki bój"- Anakreonta oraz biblijnej "Pieśni nad pieśniami"7.Możesz pozwolić sobie na wstawienie np. dialogów czy opisów; pamiętaj o zasadach gramatyki, ortografii i interpunkcji.. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych.Temat tego wypracowania zawsze będzie podobny do tego: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.Dokonaj interpretacji porównawczej wierszy A.Asnyka pod tytułem Do młodych i romantyczności A.Mickiewicza .. Język polski.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Określenie problemu Oceniając pracę pod względem określenia problemu,Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Podobieństwo obu utworów jest wyraźne, niemal nie do przeoczenia.Przydatność 55% Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej dwóch wierszy: Zbigniewa Herberta "Dedal i Ikar" oraz Stanisława Grochowiaka "Ikar".. Podsumowując, uważam, że powyższe wątki, myśli wspólne pozwalają obronić tezę, postawioną na początku..

Tragiczna sytuacja, w której zmuszano do opuszczenia domu i rodzin, udania się w trudną drogę ...May 8, 2022Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt