Napisz wzór funkcji liniowej g której wykres jest równoległy

Pobierz

Oblicz miejsce zerowe funkcji f (x)= 3,5x-7 i podaj współrzędne przecięcia .i potem jak otrzymasz a i b podstawiasz pod wzór y = ax + b 5 gru 21:03 Ania: Dzięki wielkie mam jeszcze jedno zadanie , trochę trudniejsze Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji 3x−2y+4=0 i przechodzi przez punkt A(−2;3).3)Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres:a) jest równoległy do wykresu funkcji i przechodzi przez punkt M=(2,5);b) jest równoległy do wykresu funkcji y=-2x+5 i przechodzi przez punkt N=(1,4).. Question from @kyrtaq - Liceum/Technikum - MatematykaNapisz wzór funkcji liniowej ##g##, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej ##f(x)=0,125x-1## i przechodzi przez punkt ##A(16,20)##.. Dana jest funkcja liniowa f(x) = - 3x + 6 .. Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi przez punkt A jesli: A) f(x) = 3/4 A(3,-5).. Wyznacz zbiór argumentów dla których funkcje liniowe f (x)=-x+1,5 i g (x)=1,2x-4 jednocześnie przyjmują wartości dodatnie.. Kejti: f (x)=ax+b jeśli wykres ma być równoległy, to współczynnik 'a' musi być taki sam w .Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkt P.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Funkcja f jest określona wzorem f(x)=√ .Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkt P..

Wykres funkcji liniowej g jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt .

Napisz wzór funkcji f wiedząc, że jest on równoległy do wykresu funkcji g, gdy: 2014-06-05 13:55:41 Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty (-3, 4) i jest prostopadły do wykresu funkcji y=4x-5 2013-03-16 19:24:58Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P A. f (x) =- 1/2 x+5 P= (0, 1)Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu f. liniowej f i przechodzi przez punkt A, jeśli: a) f(x)= 2; A(3,-5) b) \(\displaystyle{ f(x)= rac{3}{4}x; A(-8,3)}\)Wyznacz wzór funkcji liniowej g, której wykres przechodzi przez punkt P i jest równoległy do wykresu funkcji f. Oblicz g(-6) a) f(x)= - (1)/(2) x +1 , P(4,2) b) f(x)= - √3 x + 5 , P( √3 ) , 0 ) c) f(x)= {√3 x - 2 , P ( -4 √3 , 1) Dziękuję ; )Napisz wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=2x +2 i przechodzi przez punkt (3; -4)1. a) Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do osi OX i przecina oś OY w tym samym punkcie, co wykres funkcji f. b) Wyznacz wzór funkcji liniowej h, której miejscem zerowym jest liczba - 3 , a jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji f.Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty oraz ..

Zapisz wzór funkcji liniowej której wykres jest równoległy do f (x)=-5x+2 i przechodzi przez punkt P (-1;7) Zad.4.

Dana jest funkcja y = 2x - 3 a) oblicz wartość funkcji dla argumentu x = 44.65.

Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Odpowiedz.Re: Napisz wzór funkcji liniowej g(równoległy) Post autor: Binio1 » 11 gru 2015, 12:48 shaderon pisze: Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt A, jeśli:1.Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=4x-5 i przechodzi przez punkt A= -2,1 2. wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do funkcji y= -2x 4 i przechodzi przez punkt A= 6,-2 proszę o .Zadanie: napisz wzór funkcji liniowej ,której wykres jest Rozwiązanie:prosta równoległa ma przy 39 x 39 współczynnik taki sam, jak prosta podana w zadaniu tutaj wsp przy 39 x 39 jest równy 6 szukamy prostej w postaci y 6x b podstawiamy współrzędne podanego punktu x 4, y 1 do wzoru prostej 1 6 4 b stąd b 25 szukana prosta to b y 6x 25 bWyznacz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt P(√3, -2)".. majciusia1995 majciusia1995 27.08.2012 Matematyka Liceum/Technikum .Zadanie: napisz wzór funkcji liniowej g , której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt p a f x 1 2x 5 , p 0, 1 b Rozwiązanie: a 1 2x b g x 1 2 0 b 1 b 1 g x 1 2x 1 b 2 5x b g x 2 5 5 b 2 2 b 2 b 0Napisz wzór funkcji liniowej g której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi przez punkt A jeśli - f(x)= 2, A(3,-5)funkcja liniowa 2: Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi przez punkt A,jeśli: A) f (x)=−2x+5; A (−0,5;4) B) f (x)=2; A (3,−5) Proszę o pomoc z tym zadaniem..

c) Oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresem funkcji g i osiami układu współrzędnych.

Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz wzór funkcji liniowej g,której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi prze… justynamalina96 justynamalina96 08.10.2014 Matematyka Liceum/Technikum .Napisz wzór funkcji liniowej g , której wykres jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi p… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Napisz wzór funkcji f wiedząc, że jest on równoległy do wykresu funkcji g, gdy: 2014-06-05 13:55:41 Podaj wzór funkcji liniowej , której miejsce zerowe jest równe (-3) a wykres przechodzi przez punkt A=(0,-6) 2011-04-06 22:35:47Zad.. Odpowiedzi: 1 Dodano: 2016-11-01 09:50:28Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych i jest równoległy do wykresu funkcji: Rozwiązanie: Zadanie 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt