Frk 04 wykonywanie zabiegów kosmetycznych podstawa programowa

Pobierz

Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.Absolwent kierunku technik usług kosmetycznych, po zakończeniu kształcenia jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04.. AUD.01 Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej.. opisuje defekty i choroby oczu i okolic.. BUD.07 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz .Podstawa programowa.. Podręcznik uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie kosmetycznym.FRK.04.. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik usług kosmetycznychRealizujemy podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Nauka trwa 2 lata (4 semestry) Otrzymujesz po zakończonej nauce świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie zawodowym dyplom z tytułem TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.. OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych.. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.. AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych.. Telefonicznie, bądź mailowo.Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych..

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych trwa 2 semestry.

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019 .. Wykonywanie zabiegów kosmetycznychPodstawa programowa 2019 r.: FRK 04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych; Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do: organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej; przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększającychNazwa kwalifikacji: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Oznaczenie kwalifikacji: FRK.04 Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SD Wypełnia zdający Numer PESEL zdającego* Czas trwania egzaminu: 120 minut.. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji AU.61 (obecnie: FRK.04).. Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04.. Technik usług kosmetycznych.. rozpoznaje wskazania i przeciwwskazania do wykonania .FRK.04.. styczeń 2022: egzamin zawodowy: Egzamin zawodowy FRK.04 2022 styczeń .Kosmetyczka FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - Kosmetyczka Nauka na kierunku technik usług kosmetycznych trwa 2 lata w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego..

FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Technik usług kosmetycznych Kwalifikacja: FRK.04.. Podstawa programowa z 2019 r. dla technika usług kosmetycznych.. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.. Zawód: Technik usług kosmetycznych (514207) Okres nauczania: 1 rok (2 semestry) System nauczania: zaoczny Technik usług kosmetycznych jest to zawód , którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.FRK.04.. Biuletyn informacji publicznej .. Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 880 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej, większość zajęć to zajęcia praktyczne w .FRK.04.6 - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK 04) 1. wyjaśnia specyfikę pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi i upiększającymi okolic oczu.. Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły.. 2019 r. Opiekunka dziecięca.. Florysta.. kwalifikacja: FRK.04..

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Kontakt.INFORMATOR O EGZAMINIE ZAWODOWYM TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207 (kształcenie według podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.)Istnieje możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji FRK.04 organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu egzaminów istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego Technik Usług Kosmetycznych (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach .Podstawa programowa 2019 r.: FRK 04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych; Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do: organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; organizowania i prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej; przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększającychZAWÓD: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207.. 01 (XLSX)Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego obejmuje również warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do jego realizacji, oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie, a także przewiduje możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie w ramach danej branży .6 WiĘcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl 1. omawia budowę oczu..

Kwalifikacja FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych .

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.. TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - wykonuje zabiegi i kosmetyczne: pielęgnacyjne i upiększające skóry twarzy i ciała, manicure, pedicure, stosuje zabiegi manualne, fizykalne oraz relaksacyjne, może pracować jako .FRK.04.8 - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.04) 1. wykonuje czynności przygotowujące do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni (manicure) lub stóp (pedicure) przygotowuje klienta do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni lub stóp zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracyAktualny termin rozpoczęcia kursu: trwa rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 na nową edycję kursu FRK.04.. Szkoła policealna - forma zaoczna - 2 lata.. Bezpłatna nauka.Kształcenie na kierunku Technik usług kosmetycznych w naszej Szkole jest bezpłatne!. (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu).. Adres Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki .. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających, udzielania porad kosmetycznych, organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych.. Świadczenie usług w .Ścieżka do strony.. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych: przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej; wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających; udzielania porad kosmetycznych;Formuła 2019 > Informatory - Wyposażenie ośrodków > Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021.. Egzamin FRK.04 z okresu czerwiec 2021. egzamin praktyczny z. Czesne: 100 zł miesięcznie Wpisowe: 200 zł Tryb: weekendowy, 4 semestry Czas trwania: 09.2022 -04.2024 Ilość godzin: 875 Kwalifikacyjny Kurs […]wykonywanie zabiegÓw kosmetycznych Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie po ukończeniu kursu FRK.04 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód technik usług kosmetycznych.. Strona 2 z 10 Zadanie egzaminacyjneFRK.04.. - WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt