Zakres i treść wyrazu ćwiczenia

Pobierz

Treść wyrazu: ptak Jest to zwierzę, ale różni się od innych zwierząt: psa czy kota.Treść i zakres znaczeniowy wyrazu Im zakres słowa jest szerszy, tym mniej dokładna jest jego treść.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Mar 22, 2015 - Podaj, zgodnie z sugestią, zakres (od największego do najwęższego) lub treść (od najbogatszej do najuboższej).ZAKRES WYRAZU obejmuje wszystkie przedmioty, które można nazwać danym słowem.. 1) Wyjaśnij, co znaczą i od jakich wyrazów mogły powstać słowa używane w gwarze uczniowskiej .Zakres wyrazu to zbiór wszystkich przedmiotów, osób lub zjawisk nazywanych tym wyrazem.. jego napisane obok znaczenie.. podaj wyrazy bliskoznaczne, wyrażające ujemny stosunek: Między treścią i zakresem wyrazu zachodzi ścisły związek: im treść jest uboższa, tym zakres wyrazu jest szerszy.Każdy wyraz ma swoje znaczenie.. 2. wiadomości Zakres wyrazu to ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, daną nazwą.. Jeśli jakieś problemy, pytania - będziemy wyjaśniać na fb.Temat: Treść i zakres Wyrazu.. Wszystko bez zbędnej teorii!Odcinek 2. .. Zeszyt ćwiczeń - ćw.. Przykładowo: treść wyrazu matka zawiera w sobie dwie cechy, czyli bycie kobietą oraz urodzenie dziecka.Zakres znaczeniowy - ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz drzewo ma uboższą treść znaczeniową niż dąb, lecz szerszy zakres znaczeniowy (obejmuje swoim znaczeniem inne drzewa (brzoza, klon)..

Zakres i treść wyrazu.

Pobierz.. Przykład: wyraz pojazd - jest to urządzenie jeżdżące, napędzane siłą mięśni lub silnikiem, służące do transportu.. Udostępnij Udostępnij wg Wojciechpola.. to cechy, na podstawie których nie możemy określić, co ten wyraz znaczy.. jego napisane obok znaczenie.. Najpierw zapoznajmy się z informacjami wprowadzającymi do dzisiejszego tematu.. 5 s. 23 Przeczytaj na środę "Pan Tadeusz" - Księga I wersy 248 - 299 oraz Księga II wersy 114 - 387 .Barwa wyrazu wyraża nasz stosunek do przedmiotu/pojęcia, a także decyduje o znaczeniu wyrazu.. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 ze strony 153.. Treść wyrazu to zespół cech przedmiotów, zwierząt, ludzi itp. nazywanych przez ten wyraz, które pozwalają odróżnić je od innych .Krótkie filmy, w których wyjaśniane są zagadnienia z zakresu języka polskiego (gramatyka i literatura).. Polub.. PRZYKŁAD pies jamnik kundel wilczur Burek.. W ramach ćwiczenia do zrobienia podczas lekcji w zeszycie - ćw.1, 2, 3.. Przykładowo zakres wyrazu pies obejmuje wiele ras, m. : pudle, owczarki, natomiast zakres wyrazu labrador - tylko jedną rasę.. to cechy, na podstawie których nie możemy określić, co ten wyraz znaczy.. Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu (dokładniejsze sprecyzowanie co mamy na myśli), tym mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres .razu.. Treść znaczeniowa wyrazu to stałe elementy znaczenia wyrazu i jego możliwe zastosowania..

Treść wyrazu .

Podanie przykładów trzech wyrazów o coraz szerszym zakresie (róża, kwiat, roślina) 10. wg Nuskakopec.. • Jest to suma charakterystycznych cech przedmiotu, które tym wyrazem nazywamy - definiujemy.. - TREŚĆ I ZAKR.Tresc I Zakres Wyrazu.. wiadomości PRZYKŁAD zwierzę ssak pies " organizm mający .. ( nazwa bardziej ogólna ) Np. pies, roślina Treść wyrazu: zespół cech charakterystycznych dla wszystkich przedmiotów, pojęć, zjawisk pozwalających je odróżnić od innych i nazwanych tym wyrazem.Im więcej cech zawiera treść główna, tem zakres wyrazu jest szczuplejszy, im zaś treść jest uboższa, tem zakres jest szerszy.. Zastanów się i odpowiedz pisemnie na pytanie:NaCoBeZU: - treść wyrazu; - zakres wyrazu.. Edytuj elementy.. ogół cech, na podstawie których możemy określić, co ten wyraz znaczy.. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalad zagadnienia związane z pojęciami: treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: .Q.. Zajrzyj do zeszytu ćwiczeń, strona 69, wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3.. Treść wyrazu to, co ten wyraz oznacza, ogół elementów, na które dane słowo wskazuje.. Przeczytajcie poniższy tekst i zwróćcie uwagę na pojęcia: znaczenie wyrazu, treść wyrazu oraz zakres znaczeniowy wyrazu..

Treść i zakres wyrazu.

Więcej.. Jeśli użyjesz wyrazu o tak szerokim zakresie znaczeniowym, właściwie wiele się nie dowiemy.8.. Przygotuj Zeszyty ćwiczeń 3.Treść i zakres wyrazu Treść, zakres, znaczenie, pochodzenie ID: Language: Polish School subject: Język polski Grade/level: 8 Age: 13-15 Main content: Treść, zakres, znaczenie Other contents: pochodzenie, przedmioty, znaczenie Add to my workbooks (0) Download file pdfSłownikowe znaczenie wyrazu to jego treść i zakres.. Ot, i cała filozofia.. wg Justyna8.Temat: Treść i zakres wyrazu - ćwiczenia.. I odwrotnie - im uboższa treść słowa, tym szerszy jego zakres.Temat: Treść i zakres wyrazu.. Treść wyrazu to: answer choices.. Klasa 4 język polski.. Zagadnienia do tematu 1: 1.. Im szerszy zakres znaczeniowy wyrazu, tym jego treść jest uboższa, natomiast im węższy zakres - tym uboższa treść.Im bogatsza treść (o jamniku powiem znacznie więcej niż o każdym psie) tym węższy zakres (jamników jest mniej niż psów).. 2.Zakres wyrazu: zbiór wszystkich przedmiotów, pojęć, zjawisk itp. nazwanych tym wyrazem.. Im więcej cech zawiera treść główna, tem zakres wyrazu jest szczuplejszy, im zaś treść jest uboższa, tem zakres jest szerszy.. Między treścią wyrazu a jego zakresem zachodzi ścisły związek.. Ponadto wyrazy mogą przypominać nam czasem i te ce­ chy, których rozmaitym stopniem lub odcieniem różnią się pewne części zakresu wyrazów, a nawet poszczególne przedstawie­ nia.Zobacz!.

Treść i zakres wyrazu Brakujące słowo.

Zapisanie na tablicy informacji, że wyrazy mogą mieć różny zakres i jest on związany z treścią wyrazu (Im ogólniejsza treść, tym szerszy zakres).. W tych rozdziałach naszego podręcznika dowiecie się, w jaki sposób jedne wyrazy powstają od drugich i jak w związku z tym zmienia się ich budowa.. By je określić, posługujemy się terminami treść i zakres - pozwalają nam one ocenić, jaki jest dany element i czym różni się od innych, a także ile elementów znajduje się pod tą nazwą.. Rozdanie kart pracy z ćwiczeniem dotyczącym różnego zakresu znaczeniowego wyrazów.Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazów.. Przeczytaj tekst z podręcznika, strona 152.. Treść wyrazu obejmuje najważniejsze cechy przedmiotów zwierząt lub osób nazywanych przez ten wyraz, które pozwalają odróżnić je od innych rzeczy lub istot żywych.. Możesz powiedzieć: Dostałem ssaka.Zakres wyrazu ssak jest bardzo szeroki, ale jego treść bardzo uboga, niewiele nam mówi.. Osadź.. Treść i zakres wyrazu.. ogół przedmiotów, które można nazwać tym wyrazem.Q.. Odpowiedz na pytania za ćwiczenia 1 pod tekstem 3.. Treść wyrazu jest tym, co ten wyraz oznacza, ogółem elementów, na które dane słowo wskazuje.. Ponadto wyrazy mogą przypominać nam czasem i te cechy, których rozmaitym stopniem lub odcieniem różnią się pewne części zakresu wyrazów, a nawet poszczególne przedstawienia.Określając formę wyrazów, podawaliśmy ich przypadek, liczbę, rodzaj, osobę, czas.. Wymagane logowanie .. Więcej formatów pojawi się w czasie gry w ćwiczenie.. wyraz ciężarówka - ma bogatą treść (precyzyjne znaczenie), która ogół cech, na podstawie których możemy określić, co ten wyraz znaczy.. Rozróznianie głosek na końcu wyrazu - Zwierzęta leśne Test.. Mogłeś dostać chomika, świnkę morską, kota, psa, a może nawet małpkę!. W momencie gdy zwężamy zakres wyrazu, jego treść jest coraz bogatsza, konkretniejsza co jest równoznaczne z tym, że coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować.Filmik krótko wyjaśnia pojęcie treści i zakresu wyrazu.Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. ogół przedmiotów, które można nazwać tym wyrazem.Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Polski Ortografia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt