Gatunki literacki średniowiecza

Pobierz

Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza "tajemny", "ukryty".. liryka maryjna; liryka miłosna (np. prowansalska poezja miłosna) wiersz średniowieczny; Epika.. Epopeje średniowieczne: - "O Karolu Wielkim i jego 12 palladynach" - epopeja francuska - "O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu" - epopeja angielska oparta na podaniach celtyckich - "O karłach i Nibelungach strzegących skarbu w Repcie" - epopeja niemieckaWówczas do najbardziej popularnych gatunków literackich należały elegie, eposy, treny, komedie itp. parainesis - zachęta, ostrzeżenie, rada.. Ogólna orientacja w kulturze i ideologii epoki.. Kolejna epoka literacka to średniowiecze, czyli wieki średnie, .. Gatunki epickie średniowiecza to przede wszystkim żywoty świętych (hagiografie), kazania, kroniki (kronika Galla Anonima), romanse rycerskie (Dzieje Tristana i Izoldy) czy pieśni o czynach (Pieśń o Rolandzie).Religia, rycerstwo,dwór oraz historia.. doszło do schizmy, czyli ostatecznego rozłamu kościoła chrześcijańskiego na część wschodnią i zachodnią.. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma .GATUNKI LITERACKIE EPOKI ŚREDNIOWIECZA: Liryka: pieśni; hymny; satyry; pieśni miłosne; psalmy; modlitewniki; Epika: kroniki; kazania; utwory hagiograficzne (żywoty świętych, legendy) apokryfy; romanse rycerskie; eposy rycerskie; traktaty; Dramat: dramaty liturgiczne; misteria; moralitety; mirakle; Misterium.Gatunki literatury średniowiecznej: - apokryfy - uzupełnienie opowieści biblijnych..

Gatunki literackie średniowiecza .

epos rycerski; gesta; żywoty świętych; kroniki; kazania; apokryfy; Praktykowano także gatunki przejęte z antyku: pieśń, tragedię, dialog, satyrę, gesta (czyny).Średniowiecze przejęło wiele gatunków uprawianych już wcześniej, takich jak pieśń, tragedia, komedia, historia czy satyra.. W średniowieczu annalesy występowały jako zwięzłe zapiski dotyczące bieżących wydarzeń, opracowywane często na marginesach tablic świąt ruchomych, prowadzone były zwłaszcza w klasztorach, czasami w formie uwzględniającej wymogi literackiej narracji, co zbliżało je do kronik.• Gatunki literatury średniowiecznej • Teatr i dramat średniowieczny • Zabytki języka polskiego; LITERATURA POWSZECHNA: • Opowieści Okrągłego Stołu • Boska komedia • Dzieje Tristana i Izoldy • Pieśń o Rolandzie • Kwiatki św. Franciszka • Wielki Testament Françoisa Villona; LITERATURA POLSKA: • Bogurodzica - opracowanieGatunki literackie średniowiecza Dramat..

Zaś dramaty najczęściej inspirowane ...Epoki literackie - średniowiecze i renesans.

Cele i cechy literatury - Średniowiecze.. Gatunki epickie średniowiecza to przede wszystkim żywoty świętych (hagiografie), kazania, kroniki (kronika Galla Anonima), romanse rycerskie (Dzieje Tristana i Izoldy) czy pieśni o czynach (Pieśń o Rolandzie).. Za umowną datę rozpoczęcia tego okresu uznaje się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476 rok), a za koniec odkrycie przez Kolumba Ameryki (1492 rok).. Ich celem było skierowanie człowieka na właściwą drogę.Charakterystyczne gatunki literackie dla nurtu religijnego literatury średniowiecznej Gatunki: pieśni (kościelne), kazania, misteria, dramaty liturgiczne, moralitety , żywoty świętych, czyli hagiografy, psalmy i apokryfy.Moralitet- druga z odmian dramatu liturgicznego jest jednocześnie najbardziej charakterystycznym gatunkiem dramatycznym średniowiecza, którego ogólny zamysł wykorzystywany był później wielokrotnie w kulturze następnych epok.. Uniwersalizm- rola łaciny, jedność ideowa.. Literatura średniowiecza - najpopularniejsze gatunki: hymn,Średniowiecze to epoka literacka, która trwała od V do XV wieku.. Literaturę średniowieczną można podzielić na dwa odrębne oraz wyraźne nurty..

Najpopularniejsze gatunki to hymn, pieśń, kazanie, epos rycerski, kronika.

Literatura parenetyczna ?. Legenda o Świętym Aleksym).ĝredniowiecze Bogurodzica PieĞń o Rolandzie Legenda o Ğw.Aleksym Lament Ğwiętokrzyski François Villon Wielki testament UmiejętnoĞć rozpoznania kluczowych motywów literatury epoki.. Średniowiecze wypracowało dla swej twórczości pewne reguły pisarskie.. Podstawowe Ğredniowieczne gatunki literackieŚ moralitet, żywot Ğwiętego, chanson de geste.. Prezentowało ono fragment dziejów biblijnych, za pomocą którego to miało prezentować dramat chrześcijańskich dziejów ludzkości, upadek człowieka, jego .Gatunki literackie średniowiecza.. Gatunek piśmiennictwa historycznego, uprawiany już w starożytnej Grecji.. Termin ten jest przy tym wieloznaczny (przybiera wiele różnych znaczeń tak w literaturze, jak i w muzyce - por. pieśń jako forma muzyczna .Literatura średniowiecza Literatura średniowiecza - najważniejsze cechy: dwa nurty: religijny i świecki, wskazywała wzorce życia i postępowania (charakter parenetyczny): święty asceta, rycerz, władca, dama serca, anonimowa, uniwersalna - podejmowała podobne tematy; tworzona po łacinie, alegoryczna.. przedstawia wzory godne naśladowania, kształtuje wzorce osobowe, praktyczne wskazówki jak postępować, kreowanie przykładów i dobrych rad.. Jeśli chodzi o lirykę, dominuje poezja liturgiczna..

PewneLiteratura średniowiecza - epoka, w której pisano nie tylko o śmierci.

Różnice pogłębiały się przez odmienne modele kulturowe i społeczne, mieszkańców dzieliły poglądy i ustrój.Łacinę zaliczano się do wspólnego języka wszystkich wykształconych mieszkańców Europy Zachodniej, po wyznaczeniu tej samej religii i słuchania jednego Kościoła, literatura w średniowieczu miała charakter uniwersalny.. - hagiografia - utwory o życiu świętych.. Polecamy również: Apokryf - definicja i przykłady.. Ważnym elementem jest literatura hagiograficzna (o losach świętych, np. Epopeje średniowieczne: - "O Karolu Wielkim i jego 12 palladynach" - epopeja francuska - "O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu" - epopeja angielska oparta na podaniach celtyckich - "O karłach i Nibelungach strzegących skarbu w Repcie" - epopeja niemieckaGatunki literackie średniowiecza Język polski, Średniowiecze 1.. Przeczytaj, jak wygląda charakterystyka średniowiecza, jego ramy czasowe, a także zapamiętaj ważne daty i cechy .Wzorce osobowe średniowiecza: Pareneza z gr.. Nie ma jednoznacznego spisu reguł, który uznają wszyscy teoretycy literatury bez wyjątku.Średniowiecze przejęło wiele gatunków uprawianych już wcześniej, takich jak pieśń, tragedia, komedia, historia czy satyra.. Najogólniej kwestie ujmując, jest to ogólny zbiór reguł, który pozwala zebranie utworów o podobnych cechach i na przypisanie utworu do danego rodzaju literackiego.. Jednak średniowieczna literatura stworzyła również kilka nowych gatunków: MISTERIUM: Było to widowisko sceniczne, którego treść dotyczyła głównie motywów z Nowego i Starego testamentu.Gatunki literackie średniowiecza Materiały "Kordian i cham" oraz "Noce i dnie" jako powieści XX-lecia międzywojennego W 1932 roku wychodzą dwie ważne dla literatury okresu powieści, a mianowicie "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego oraz pierwsze tomy "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej.Gatunki literackie średniowiecza Język polski, Średniowiecze 1.. Wśród powszechnie wykorzystywanych gatunków literatury średniowiecznej należy wyróżnić przede wszystkim epos rycerski, który jak sama nazwa wskazuje, sławił odważne i godne podziwu postawy rycerstwa.Średniowiecze - epika i liryka.. misterium; moralitet; dramat liturgiczny; Liryka.. Dotyczyły one zasad budowy wierszy, konstruowania dobrej prozy.. Ze względu na swój ścisły związek z muzyką, pieśni należą do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych gatunków liryki.. Dydaktyzm- poinformowanie o faktach, pouczenie oraz pareneza (wskazanie wzoru do naśladowania) Typowy bohater - Średniowiecze.Cechy średniowiecza Odmienność Europy wschodniej i zachodniej: W 1054r.. 11 stycznia, 2021.. Jest to nurt religijny oraz świecki.Pieśń - gatunek literacki przynależący do poezji lirycznej.. - moralitety - utwory o charakterze filozoficzno-dydaktycznym, alegoryczne przypowieści o człowieku, ukazujące wewnętrzną walkę człowieka między dobrem a złem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt