Sprawozdanie mz 11 logowanie

Pobierz

4.Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do zalogowania się w systemie SSOZ i wypełnienia sprawozdań zgodnie z działalnością podmiotu w 2020 roku.. Trwa uruchamianie aplikacjiSzczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja: rejestracji, wypełniania sprawozdań i formularze sprawozdawcze znajdują się stronie Centrum e- Zdrowia: Terminy przesłania sprawozdań MZ MZ-06 — do 30 września 2021 r. MZ-11 — do 31 marca 2021 r. MZ-13 — do 22 lutego 2021 r. MZ-14 — do 1 marca 2021 r.Instrukcja wypełniania druku MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnejSprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdanie w postaci papierowej do komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej wskazanej przez wojewodę.Terminy przekazywania sprawozdań MZ obowiązujące w 2021r.. Systemem objęte są sprawozdania: MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89.FORMULARZE.. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust.. REGON zakładu podmiotuMZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej..

MZ-14 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej.

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia.. W razie wystąpienia problemów technicznych, bądź problemów z logowaniem do SSOZ prośba o kontakt w dni robocze w godzinach 8 - 16:00 pod numerami telefonów: +48 501 369 856, +48 512 833 158, +48 501 370 599, +48 501 368 812, +48 501 369 795.Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. ID.Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki.. Poniewa ż analiza jest bardzo skomplikowana i uzale żniona od ilo ści danych zgromadzonych w programie pojawi si ę poni ższe ostrze żenie.. Czytaj więcej.. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie Zdrowia wraz z Centrum e-Zdrowia udostępniło mobilną aplikację mojeIKP, która daje dostęp do wybranych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta..

MZ-13 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc.

1 pkt 2-4 i art. 41 ust.. MZ-06 - raz w roku do 30 września 2021 r. z danymi za rok szkolny 2020/2021; MZ-11 raz w roku do 31 marca 2021 r. z danymi za rok 2020; MZ-13 raz w roku do 22 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020; MZ-14 raz w roku do 1 marca 2021 r. z danymi za rok 2020Za pomocą modułu można tworzyć sprawozdania: MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-29A , MZ-55, MZ-56, ZD-3 i ZD-4 zgodne z aktualnymi wymogami GUS i Ministerstwa Zdrowia.. Formularze obowiązujące w roku 2021 z danymi za rok 2020.. Uwaga.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Formularz MZ-03 (plik ZIP) Formularz MZ-06 (plik ZIP) Formularz MZ-11 (plik ZIP) Formularz MZ-13 (plik ZIP) Formularz MZ-14 (plik ZIP) Formularz MZ-15 (plik ZIP) Formularz MZ-19 (plik ZIP)Podręcznik sprawozdawcy karty statystycznej psychiatrycznej Mz/Szp-11b (plik PDF) POMOC TECHNICZNA.. W przypadku tworzenia sprawozdania po raz kolejny, istnieje mo żliwo ść wybrania edycji ostatniegoKwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ - BFA UW przetwarzane są na podstawie art. 23 ust.. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U..

W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem.

za rok 2020); MZ-11 roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2021 r.NIP: 954-172-78-30. email: Na stronie logowania otwieramy link "Nie masz konta?. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Pierwszy polega na wprowadzeniu kodu do pola ( 2), drugi na wybraniu warto ści ze słownika poprzez naciśni ęcie ( 3).. Aplikacja mobilna mojeIKP już dostępna w App Store.Monitoring i sprawozdania Ustawa o zdrowiu publicznym nakłada na wszystkie organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne obowiązek współpracy z Ministrem Zdrowia i udzielania mu pomocy (m.in. udostępniania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego).Sprawozdanie MZ/Szp-11 Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie pod linkiem o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej -Formularz MZ-11 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych - Formularz MZ-15Logowanie..

Rodzaj przekazywanych danych zależy od rodzaju ...sprawozdanie MZ-11 dla Ministerstwa Zdrowia itd.

W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem.. Zarejestruj" 2. generowanie zestawień za wybrany okres; eksport danych z wybranych raportów do pliku w formacie programu ExcelDla podmiotów prowadzących działalność leczniczą przeznaczone są formularze: MZ-BFA (wybrane jednostki uprawnione do sporządzania sprawozdań finansowych) MZ-06 (medycyna szkolna) MZ-11 (ambulatoryjna opieka zdrowotna umowa z NFZ) MZ-13 (poradnie gruźlicy i chorób płuc) MZ-14 (poradnie skórno-wenerologiczne)Sprawozdanie o działalno ści i pracuj ących w POZ - MZ-11 .. Po wybraniu słownika gmin ( 3), pojawi si ę poni ższe okno.S-11: Sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych: 2019: 1.27.05: 1 raz w roku: raz w roku do 20 stycznia 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. 07.01.2020: 20.01.2020: S-12MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-11 Sprawozdanie o działalno ści i pracuj ących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Przekaza ć do 31 stycznia 2011 r. za rok 2010.. .MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM e-ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.. MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniamiMZ-89 roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 12 marca 2021r.. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:Opis procedury generowania sprawozdania MZ-11 3 Uzupełnienie kodu terytorialnego wykona ć mo żna dwoma sposobami.. Po otworzeniu formularza elektronicznego należy nadać sobie login i hasło, wypełnić wszystkie dane dotyczące osoby rejestrującej się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt