Tematy rozprawek polski rozszerzony

Pobierz

Wypowiedź argumentacyjna ma .May 4, 2022May 5, 2022May 5, 2022May 4, 2022Mar 9, 2021 Continue reading Matura 2018 rozprawka .Chemia (poziom rozszerzony) Fizyka (poziom rozszerzony) Geografia (poziom rozszerzony) Informatyka (poziom rozszerzony) Filozofia (poziom rozszerzony) Historia (poziom rozszerzony) Historia muzyki (poziom rozszerzony) Historia sztuki (poziom rozszerzony) Język łaciński i kultura ant.. Continue reading Matura 2018 rozprawka argumentacyjna.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.Języ polski (poziom rozszerzony) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową ( A1) Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2) Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących ( A3) Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących ( A4)Poniżej znajdują się tematy rozprawek maturalnych, które pojawiały się na maturze od 2015 do 2019 roku.. 4 marca 2021 14:46Wypracowania.. Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.Mar 16, 2021Jan 22, 2021Apr 26, 2022May 10, 2022May 19, 2021May 10, 2021Matura próbna Operon język polski 2019: Czerwiec 2019: matura: CKE: Matura język polski 2019 czerwiec: Maj 2019: matura: CKE: Matura język polski 2019: Styczeń 2019: matura próbna: Nowa Era: Matura próbna Nowa Era język polski 2019: Listopad 2018: matura próbna: Operon: Matura próbna Operon język polski 2018: Czerwiec 2018: matura: CKE: Matura język polski 2018 czerwiecMatura 2018 rozprawka interpretacja porównawcza..

Kategoria: matura rozszerzona z polskiego.

Temat: Pieniądze - siłą napędową ludzkich marzeń czy mamoną, niszczącą relacje międzyludzkie?. Matura pisemna 2015: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne - co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie?Krótka rozprawa: jutro, coś dziś jest, nie będziesz, A żeś był - nieboszczyka imienia nabędziesz; Dźwięk, cień, dym, wiatr, Wypracowanie nr 11 - POZIOM ROZSZERZONY AKADEMIA MATURALNA Przykładowa realizacja wypracowania na poziom rozszerzony z modelem oceniania.Napisz rozprawkę na temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka.. - podróż niejedno ma imię.. Publikacja za zgoda uczestników konkursu.. matura_rozszerzona_polski_przykładowe_wypracowanie.pdf [Pobierz teraz] .. Odwołaj się do podanego fragmentu "Lalki" B. Prusa, całości utworu oraz … Czytaj więcej 21 mar, 2021 Przykład rozprawki na 45 punktówRozprawka argumentacyjna polski rozszerzony przykład.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej A Określenie problemu B. pierwszy temat: rozprawka problemowa lub szkic.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.. Określ, jaki problem podejmuje Walter Hilsbecher w podanym tekście..

egzamin z języka polskiego jako jedyny egzamin.

(poziom rozszerzony) Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)wypowiedź argumentacyjna - wypracowanie maturalne (rozszerzona) Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.. Uzasadnij trafność podanego stwierdzenia, odwołując się do co najmniej dwóch przykładów z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin.. Tematy matur; Powtórki; Statystyki; Poradnik maturalny.. Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej A Określenie problemu B. pierwszy temat: rozprawka problemowa lub szkic..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt